» Strona startowa» o Firmie» Oferta dla domu» Oferta dla firm» Polityka prywatności» Kontakty
„Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się
biznesem każdej firmy”
Tom Peters
 
PDF Drukuj

Kwalifikowany podpis elektroniczny

e-Podpis

Około 100.000 certyfikatów traci ważność jeszcze w 2008 roku.

Podpisana przez Prezydenta RP 11 lipca 2008 ustawa o zmianie ww. aktu prawnego spowodowała, że przedsiębiorcy, którzy przed dniem 21.07.2008 r. posiadali certyfikat niekwalifikowany dedykowany do ZUS, będą mogli przesyłać dokumenty do ZUS na dotychczasowych zasadach – ale tylko do momentu wygaśnięcia tegoż certyfikatu. Certyfikaty niekwalifikowane dedykowane CERTUM już wygasają, a ostatnie wygasną do 20.07.2009 r.
Każdy Płatnik, który jeszcze nie posiada certyfikatu kwalifikowanego powinien zainteresować się, kiedy wygasa mu bezpłatny certyfikat niekwalifikowany, aby móc zastąpić go certyfikatem kwalifikowanym i bez niespodzianek korzystać z przesyłu elektronicznego do ZUS.

Co to jest certyfikat kwalifikowany ?

Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.

Certyfikat kwalifikowany wystawia podmiot wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego (Minister Gospodarki), a z jego upoważnienia Narodowy Bank Polski, w którego strukturach znajduje się Narodowe Centrum Certyfikacji - www.nccert.pl. Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdza naszą tożsamość w sieci.

Zastosowanie i zalety certyfikatu kwalifikowanego.

Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:

 • Kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, np.:podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 • Pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (pdi.cors.gov.pl),
 • Podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • Składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • Zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • Wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • Uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • Podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • Zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:

 • Jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,
 • Możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,
 • Zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB),
 • Zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,
 • Znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,
 • Dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.
 

Zdalny serwisant (TeamViewer)